UNDERVISNING

Vill du ha mer av Gud?

Vi vill att denna skola ska präglas av att vara en plats där Gud får göra det Han vill, en plats som är märkt av Herrens närvaro samt en plats där vi är lyhörda för vad den Helige Ande vill göra.

Vi vill ha mer av Gud och hoppas att du också hungrar efter mer! Vår längtan är att du som elev ska få bli förvandlad av Honom på djupet. Att du ska få möta Gud som din Pappa och erfara Hans villkorslösa kärlek. Genom att gå skolan önskar vi att du ska få lära känna Guds röst och upptäcka ännu mer vem du är i Honom. En annan del som vi längtar efter, är att du ska få upptäcka djupet i att älska Jesus än mer. Det finns ingenting i livet som kan tillfredsställa oss så som Han gör.

Vad kan du förvänta dig av skolan?

Vi kommer spendera mycket tid i Guds närvaro, i lovsång och tillbedjan. En stund i Hans närvaro förvandlar dig för resten av ditt liv. Vår första tjänst är till Herren och det är utifrån platsen av intimitet med Honom som vi gör allting annat.

Du kan förvänta dig att komma till en plats fylld med härlig gemenskap, vi älskar familj och vill lära känna dig och se dig blomma ut. Det kommer talare från hela världen för att undervisa och betjäna dig, genom bland annat bön och profetiska ord, för att förlösa dig in i den du är skapad till att vara. Vi tror att kärleken är grunden till allt, och vi tränar och aktiverar dig i de andliga gåvorna utifrån den grunden. Du kommer bland annat tränas i att höra Guds röst, profetera, evangelisera, helande betjäning, befrielsetjänst och mycket mer.

Du kan förvänta dig att Gud vill möta dig!

Under varje skola har vi stått i förundran över allt som Gud gjort, och vi ser med spänning fram emot nästa skola!  

TALARE

Vi tror på vikten av enhet i Kristi kropp. Därför har vi en stor variation av talare där eleverna kommer att få undervisning utifrån olika sammanhang/samfund och flera olika nationer. Nedan listas några av de talare som ofta gästar skolan. 

David Wagner

USA

David Wagner är känd för sin passion för Jesus Kristus och sin kärlek till människor. Han är en erkänd profetisk röst som Gud använder över hela världen. Han använder sin profetiska gåva till att utrusta och uppmuntra människor att upptäcka Guds plan för deras liv och veta deras identitet i Kristus. Han har också grundat Father´s Heart Ministries. Därigenom har många människor fått erfara sann frihet genom kraften och gåvorna från den Helige Ande.

Isabel och Thráinn Skúlason

Kanada

Isabel Skúlason (Allum) har varit involverad i tjänst och ledarskap i kyrkan i över 30 år. Hon har utbildats och tränats av John & Carol Arnott, som lärde henne att älska Guds folk, förlösa inre helande och föra människor in i Guds rike. Hennes passion är att uppenbara Faderns hjärta och hans kärlek till människor. Hon har en internationell profetisk tjänst och reser regelbundet över hela världen.

Patricia Bootsma

Kanada

Patricia Bootsma har tillsammans med sin man John, varit pastorer i Catch the Fire Ministries i 25 år. Hon är en del av Canadian Prophetic Councel. Hon reser runt i världen där hon får vara en profetisk röst och hjälpa väcka Kristi kyrka till en passion för Jesus, träna människor i den profetiska gåvan och hjälpa dem att kliva in i Guds plan för deras liv. Hon har startat och lett House of Prayer i många år.

Terje Liverød

Norge

Terje Liverød har nått den muslimska världen i Västafrika i över 25 år. Hans hjärta för människor är det som driver honom att gå dit andra inte vågar gå och sprida Guds rike på platser där evangeliet aldrig blivit predikat tidigare. Det finns en villighet att gå dit Gud kallar och en otrolig frimodighet i Terje. Hans vision är att andra ska vandra i deras identitet som söner och döttrar till Gud, Fadern och att sända ut människor till att förvandla nationer.

Anders-Petter Sjödin

Sverige

Anders-Petter Sjödin har lång erfarenhet från tjänst både som präst och som missionär. Han är en brinnande visionär med en stark lärargåva. Tillsammans med sin fru Pamela var de med och tog "Alfa" till Sverige. Anders-Petter brinner för mission, väckelse och andlig förnyelse i Sverige.

Magnus Sund

Australien/Sverige

Magnus är gift med Annika och har tillsammans tre barn. Magnus har bland annat arbetat som dykinstruktör i Thailand, med hemlösa via Frälsningsarmén och numera som pastor i Jubilee Church i Sydney, Australien. Han talar regelbundet i olika nationer om det profetiska, befrielse, bön och helande.

Jackie Thompson

Skottland

Jackie Thompson är en internationell talare från Skottland. Hon bär Guds kärlek till alla människor hon möter och har ägnat sitt liv åt att växa i intimitet med Fadern. På grund av hans kärlek har hon sett många förvandlas. Hon är involverad med IRIS global.

Tineke Bouwman

Holland

I maj 2005 grundade Tineke Bouwman Lighthouse Ministry, som inkluderar en kyrka, ett familjehem och ett profetiskt bön- och lovsångshus. Tineke leder team till nationer runt om i världen och undervisar i kyrkor och lärjungaträningsskolor. Hennes hjärta är att dra kyrkan till djupare intimitet med Jesus, hennes brudgum.

Faith & David Dalley

England

David & Faith Dalley är internationella talare som bär budskapet om Guds faderhjärta. De är baserade i Storbritannien och har tjänat i över 20 nationer inklusive Indien, Afrika, Ryssland och Ukraina. De bär Faderns kärlek på ett mycket konkret sätt som förvandlar människors liv.

Martin Reen

Sverige

Martin brinner för att Kristus kropp ska få en djupare uppenbarelse om Faderns kärlek och vår identitet i Kristus. Han har under många år rest över världen och betjänat i profetisk helandetjänst med fokus på inre helande och en profetisk livsstil.

Wendel & Wiola Lewis

USA

Wendel och Wiola har varit på missionsfältet de senaste åtta åren. De träffades 2013 i Moçambique, Afrika. De är involverade med Iris Global och tjänade i Moçambique i fem år. Där ledde de kortvariga missionsresor över hela världen. De har båda hjärtan att se evangeliet predikas till jordens ändar och är villiga att följa Jesus var som helst han leder dem. Nu förbereder de sig för pionjärarbete i Asien.