FAQ – (Vanligt ställda frågor)

Ja. Schemat är tisdagar till fredagar, men vi rekommenderar att ta minst en dag i veckan för egen reflektion, vila, tid med Gud och självstudier. Det ingår en del uppgifter att göra utanför skoltid, exempelvis läsa studielitteratur.

Ja, men vi rekommenderar att vara vis med hur mycket annan aktivitet som bokas in vid sidan om skolan. Många elever har i efterhand önskat att de inte hade haft så mycket vid sidan om studierna.

Nej, men vid behov hjälper vi gärna till att hitta boende för elever med de kontakter vi har. I slutändan är det elevens egna ansvar att ordna boende.

Varje skola har unika missionsresor utefter vad Herren leder till. Tidigare år har team sänts till Brasilien, Mozambique, Turkiet och Hong Kong.  

Skolavgiften går till att betala lokal, omkostnader samt resekostnader, boende och arvode till alla talare som undervisar på skolan.

Undervisningen ges både på svenska och engelska. De flesta av talarna undervisar på engelska. Därför är det viktigt att kunna förstå engelska.

Vårt fokus är att eleverna ska möta Gud och bli förvandlade av Honom. Varje skola är unik och varje dag kan se olika ut. Fokuset ligger på att lära känna Gud och att få mer uppenbarelse om vem Han är. Många av våra tidigare elever har gått en klassisk bibelskola tidigare och dem har utryckt att vår skola har varit en bra fortsättning där dem har fått förbjupa sig ännu mer i sin Gudsrelation. Vi brinner för att förlösa Helig Ande och Hans gåvor. Du kan läsa mer under fliken “information” och “upplägg”.

Vi har haft elever i många olika åldrar! Yngsta eleven har varit 19 år gammal och den äldsta i 60-årsåldern. Vi ser gärna att du är minst 18 år för att gå vår skola.