UNDERVISNING

TALARE

Vi tror på vikten av enhet i Kristi kropp. Därför har vi en stor variation av talare där eleverna kommer att få undervisning utifrån olika sammanhang/samfund och flera olika nationer. Nedan listas några av de talare som ofta gästar skolan. 

David Wagner

USA

David Wagner är känd för sin passion för Jesus Kristus och sin kärlek till människor. Han är en erkänd profetisk röst som Gud använder över hela världen. Han använder sin profetiska gåva till att utrusta och uppmuntra människor att upptäcka Guds plan för deras liv och veta deras identitet i Kristus. Han har också grundat Father´s Heart Ministries. Därigenom har många människor fått erfara sann frihet genom kraften och gåvorna från den Helige Ande.

Isabel och Thráinn Skúlason

Kanada

Isabel Skúlason (Allum) har varit involverad i tjänst och ledarskap i kyrkan i över 30 år. Hon har utbildats och tränats av John & Carol Arnott, som lärde henne att älska Guds folk, förlösa inre helande och föra människor in i Guds rike. Hennes passion är att uppenbara Faderns hjärta och hans kärlek till människor. Hon har en internationell profetisk tjänst och reser regelbundet över hela världen.

Patricia Bootsma

Kanada

Patricia Bootsma har tillsammans med sin man John, varit pastorer i Catch the Fire Ministries i 25 år. Hon är en del av Canadian Prophetic Councel. Hon reser runt i världen där hon får vara en profetisk röst och hjälpa väcka Kristi kyrka till en passion för Jesus, träna människor i den profetiska gåvan och hjälpa dem att kliva in i Guds plan för deras liv. Hon har startat och lett House of Prayer i många år.

Terje Liverød

Norge

Terje Liverød har nått den muslimska världen i Västafrika i över 25 år. Hans hjärta för människor är det som driver honom att gå dit andra inte vågar gå och sprida Guds rike på platser där evangeliet aldrig blivit predikat tidigare. Det finns en villighet att gå dit Gud kallar och en otrolig frimodighet i Terje. Hans vision är att andra ska vandra i deras identitet som söner och döttrar till Gud, Fadern och att sända ut människor till att förvandla nationer.

Anders-Petter Sjödin

Sverige

Anders-Petter Sjödin har lång erfarenhet från tjänst både som präst och som missionär. Han är en brinnande visionär med en stark lärargåva. Tillsammans med sin fru Pamela var de med och tog "Alfa" till Sverige. Anders-Petter brinner för mission, väckelse och andlig förnyelse i Sverige.

Magnus Sund

Australien/Sverige

Magnus är gift med Annika och har tillsammans tre barn. Magnus har bland annat arbetat som dykinstruktör i Thailand, med hemlösa via Frälsningsarmén och numera som pastor i Jubilee Church i Sydney, Australien. Han talar regelbundet i olika nationer om det profetiska, befrielse, bön och helande.

Jackie Thompson

Skottland

Jackie Thompson är en internationell talare från Skottland. Hon bär Guds kärlek till alla människor hon möter och har ägnat sitt liv åt att växa i intimitet med Fadern. På grund av hans kärlek har hon sett många förvandlas. Hon är involverad med IRIS global.

Tineke Bouwman

Holland

I maj 2005 grundade Tineke Bouwman Lighthouse Ministry, som inkluderar en kyrka, ett familjehem och ett profetiskt bön- och lovsångshus. Tineke leder team till nationer runt om i världen och undervisar i kyrkor och lärjungaträningsskolor. Hennes hjärta är att dra kyrkan till djupare intimitet med Jesus, hennes brudgum.

Faith & David Dalley

England

David & Faith Dalley är internationella talare som bär budskapet om Guds faderhjärta. De är baserade i Storbritannien och har tjänat i över 20 nationer inklusive Indien, Afrika, Ryssland och Ukraina. De bär Faderns kärlek på ett mycket konkret sätt som förvandlar människors liv.

Martin Reen

Sverige

Martin brinner för att Kristus kropp ska få en djupare uppenbarelse om Faderns kärlek och vår identitet i Kristus. Han har under många år rest över världen och betjänat i profetisk helandetjänst med fokus på inre helande och en profetisk livsstil.

Wendel & Wiola Lewis

USA

Wendel och Wiola har varit på missionsfältet de senaste åtta åren. De träffades 2013 i Moçambique, Afrika. De är involverade med Iris Global och tjänade i Moçambique i fem år. Där ledde de kortvariga missionsresor över hela världen. De har båda hjärtan att se evangeliet predikas till jordens ändar och är villiga att följa Jesus var som helst han leder dem. Nu förbereder de sig för pionjärarbete i Asien.