REFERENS

Här vill vi att du som referensperson ska beskriva den ansökande så utförligt och specifikt som möjligt.

Det är viktigt att vi får en så bred och koncis bild som möjligt av personen som ansökt, så att vi kan skapa den bästa miljön för honom/henne under skoltiden.

Din referens kommer inte läsas av den sökande, utan endast av skolans ansvariga. I och med GDPR är alla individer tryggare gentemot varje organ, förening etc. som behandlar personuppgifter. Ni behöver fylla i era personuppgifter för att vi ska få en överblick om vilka ni är, ha era kontaktuppgifter samt se att ni är ni.
Har du några frågor eller problem kring referensskrivandet kan du kontakta oss via kontaktformuläret.

Tack för ditt deltagande!